Modlitwa codzienna

Cel Modlitwy: Być zdrowym, szczęśliwym i powiększać swoją MOC w Świetle (Prawie Wolnego Wyboru).

Każda modlitwa składa się z 3 modułów:

  1. rozpamiętywanie wczorajszego dnia (ok. 2 - 5 minut) - analizujemy wykonanie osobistych postanowień, całokształt naszych zachowań pod kątem rozwoju duchowego, w szczególności to co nam się nie udało zrealizować.
  2. programowanie jutrzejszego dnia - powtarzamy w myślach: chcę to i to (szczęście, zdrowie, pomoc w utrzymaniu się w strumieniu) - wystarczy 30s.
  3. Świątynia Serca - wchodzimy mentalnie do Miasta Oriin, Zdroju Życia i Wieczernika, gdzie z Graala czerpiemy Moc Ducha Świętego. W tym czasie może wystąpić jasnowidzenie i jasnosłyszenie, które prowadzi do jasnowiedzenia. Polega to na tym, że nasza świadomość, która ma kontakt z Energiami Boskimi tłumaczy na język znanych nam symboli, informacje otrzymywane od Opiekuna, Istot Wyższych itp. Tłumaczenie to każdy rozumie na swój osobisty sposób. Nie bójmy się korzystać z wyobraźni.

Modlimy się przynajmniej raz dziennie.

 

Aby osiągnąć zaplanowane (postanowione) cele trzeba mieć odpowiedni poziom nici (każdy cel wymaga określonej ich liczby) oraz wykazać się wiarą i zaangażowaniem. Wiara, zaczyna się od wejścia w uwierzenie (o pomoc możemy poprosić opiekuna), po czasie zaś stanie się naszą naturą, która umożliwia wchodzenie w Ocean Przekształceń. Zaangażowanie zaś nie polega na ciągłym rozpamiętywaniu celu, tylko słuchaniu podpowiedzi nici, które przenikają naszą rzeczywistość i niosą informacje od świadomości, jak postępować by osiągnąć cel. Jeżeli w trakcie osiągania celu nastąpi zwątpienie, kasują się nici i wszystko musimy zaczynać od nowa.

Ciekawostka: Co nazywamy Chrystusem? Chrystusem nazywamy Moc Jezusa.

 

Droga wzrostu duchowego (przerabiamy w modlitwie - w scenach):

  1. Pokochanie siebie - dostrzec, że jest w nas cząstka Boga i dlatego trzeba pokochać siebie tak jak kochamy Boga, oraz zrozumieć, kto nas stworzył (Ojciec) i że jesteśmy Synami Bożymi.
  2. Wybaczenie sobie - zrozumieć swoje słabości (ich przyczyny) i przyrzec sobie, że się będzie nad nimi pracować. Popełnione błędy zanalizować, i przyrzec sobie, że się ich więcej nie powtórzy.
  3. Pokochanie innych - wszystkich, niezależnie od rasy, wyznania, czy postępowania, gdyż Bóg każdego z nas stworzył doskonałego, tylko siły przeciwne rozwojowi człowieka przyczyniają się do jego upadku...
  4. Wybaczenie innym - skupić uwagę na swoim największym wrogu i wbrew subiektywnym osądom starać się dostrzec (na zasadzie empatii), że jest on Synem Boga, który przyszedł na Ziemię uczyć się tak samo jak my i boryka się od urodzenia z ciemną stroną Mocy, która go przytłacza i niszczy.
  5. Współtworzenie - daję każdemu prawo do życia w wolności i miłości, posyłając zawsze czyste myśli i życząc jak najlepiej.
  1. Miłosierdzie - indywidualna rozmowa z Bogiem, praca ze sobą i najbliższymi (w Świetle) oraz zastąpienie obowiązku powinnością (czynię to, co podpowiada mi Prawo Duchowe, a nie moralność).

Marnowanie czasu jest gorsze od marnowania pieniędzy, pieniądze można zdobyć, czasu NIGDY.

                                                                              Opracował Tadeusz (na podstawie wiedzy zawartej kiedyś na stronie www.popko.pl)

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl