Książki

Pojawiła się ostatnio w sprzedaży pierwsza część książki „Rozwój duchowy w pytaniach i odpowiedziach”, którą opracował i wydał autor tej strony, Tadeusz Chojecki. Parametry książki: format A5 (148x210), objętość 196 stron + okładka, papier offset 80g, druk 1+1, okładka karton z białym spodem 300g, druk 4+0, uszlachetnienie okładki lakier UV. Bliższe informacje znajdują się tu: Link
Książkę można zakupić w sklepie internetowym: http://www.popko.pl/sklep/
lub pisząc bezpośrednio do autora na adres e-mail: tedch@terapeuta.wlocl.pl.

 

Niedawno autor strony wydał drugą książkę: "Komentarze i aforyzmy o rozwoju duchowym część 1", którą opracowała i wstępem opatrzyła Jola z Krakowa. Parametry książki:  format A5 (148x210), objętość 211 stron + okładka, papier offset 80g, druk 1+1, okładka karton z białym spodem 300g, druk 4+0, uszlachetnienie okładki lakier UV. Poniżej widnieje zdjęcie jej okładki, Spis treści, Wstęp i tekst Od wydawcy. Cena książki wynosi 30 zł, plus koszty wysyłki rejestrowanej. Można ją zamawiać pisząc na adres e-mail: tedch@terapeuta.wloc.pl

SPIS  TREŚCI
Wstęp  ..............................................................................................  7
Kim jest Zbigniew Jan Popko (Hattii) ............................................... 11
Aforyzmy - złote myśli  ..................................................................... 21
Część filozoficzna ............................................................................ 33
Część techniczna  ...........................................................................107
O Edenie i Edeńczykach .................................................................185
Od wydawcy ................................................................................... 211

  WSTĘP
Miałam kilku bardzo dobrych nauczycieli tradycyjnej medycyny, którzy przekazali mi wiedzę i wierzyli we mnie, ale nie znam nikogo, kto potrafi przekazać ogrom wiedzy, otwierać i integrować ludzi tak, jak Zbigniew Jan Popko. Wielki Mistrz i Nauczyciel (to moje określenie), który uczy miłości, nie uzależnia, jest szczodry, ale także wymagający (w moim odczuciu), co jest bardzo pomocne, gdy przestaje się pracować nad sobą. Nie znam nikogo, kto otworzył swój własny dom dosłownie dla każdego.
Nie znam nikogo, kto miałby aż tyle zaufania i wiary w ludzi, że jest w nich dobro, choć czasami błądzą. Przymilanie się wielu tzw. nauczycieli nie ma nic wspólnego z drogocennym klejnotem. Autentyczność Wielkiego Nauczyciela czuje się i widzi swoją uważnością, także w wideoblogach. Polecam świadomie i z całego serca.
Publikacja wyboru Komentarzy i Aforyzmów powstała z potrzeby zachowania i upowszechnienia myśli Zbigniewa Jana Popko zamieszczanych w Internecie pod autorskimi wideoblogami, aby pomóc ludziom w zrozumieniu istoty przekazów. Autor napisał: Wiedza przekazywana przez świat duchowy za pomocą Zbigniewa Jana Popko często stoi w opozycji do doktryn i dogmatów stanowiących fundament funkcjonowania religii, kościołów i ezoteryki, niemniej idzie ona w parze ze wszystkim tym, co głoszą i głosili na przestrzeni tysiącleci wszyscy prawdziwi mistycy.
Aforyzmy i wyjaśnienia autorstwa Zbigniewa Jana Popko są odpowiedziami na niektóre pytania i komentarze zamieszczone pod wideoblogami na kanale Popko TV na YouTubie. Część z nich jest bezpośrednim komentarzem autorskim do wideoblogów. Wideoblogi z kolei zawierają podsumowanie treści omawiających całokształt widzenia człowieka jako jednostki fizycznej, energetycznej i duchowej. W publikacji zawarte są także wybrane wprowadzenia umieszczone tuż pod wideoblogami.
Na wstępie zamieszczone są Aforyzmy – Złote Myśli, krótkie sentencje natury ogólnej, czasami humorystyczne. Wiele aforyzmów i komentarzy ma wartość uniwersalną i można je znaleźć w Części filozoficznej. Część komentarzy dotyczy zagadnień technicznych i praktycznych i jest umieszczona w następnym dziale pt. Część techniczna. W publikacji nie zostały udostępnione wszystkie zamieszczone pod wideoblogami komentarze autorskie, a tylko te, które odnoszą się do treści uniwersalnych. Aczkolwiek dotyczą konkretnych pytań osób oglądających wideoblogi, każdy może odnaleźć w nich odpowiedzi na swoje pytania, także te dotychczas niesformułowane.
Książka zawiera zatem odpowiedzi autora na pytania zadawane w otwartym kanale. Treści nie zawsze są zgodne z dostępną wiedzą, prowokują, irytują, ale ci, co byli na warsztatach u mistyka Popko wiedzą, że jest on fenomenem, który ma bezpośredni kontakt z zaświatami i UFO. Pomaga, ratuje, uzdrawia, tłumaczy, fascynuje... Jest przeciwnikiem ezoteryki i wielkim przyjacielem dobra tego świata...
Publikacja zawiera wybór aforyzmów i nie jest zbiorem wszystkich aforyzmów-komentarzy. Wiele z nich, np. odnoszących się do Kościoła katolickiego czy ezoteryzmu, wymagałoby oddzielnych publikacji. Wybrane komentarze mają na celu inspirację do dalszej lektury komentarzy lub wyjaśnień oraz tekstów zamieszczonych na stronie popko.pl. Część z nich, poprzez swoją krótką formę, wyjaśnia istotę zagadnienia. Forma jest także treścią. Lakoniczność niektórych komentarzy pozwala je utrwalić w pamięci. W aforyzmach mogą pojawić się powtórzenia – podobne, aczkolwiek nieco inaczej sformułowane myśli. Obecność powtórzeń jest ważna, gdyż może pomóc w zrozumieniu istoty człowieczeństwa, celu i sensu życia oraz w poszukiwaniu Boga. Aforyzmy pełnią zatem wielorakie funkcje i mogą zaspokajać różnorodne potrzeby Czytelników w zakresie podążania drogami rozwoju duchowego. M. in. podają prawdę o całości ludzkiego zła. Jak powstało i jak łamie ludzkie serca, podporządkowując sobie ludzkie umysły.
Zamiast biogramu na początku publikacji zamieszczony jest wybór informacji Autora o samym sobie, w odpowiedzi na komentarze. Aby poznać, kim naprawdę jest Autor, warto wsłuchać się w Jego własne słowa o sobie.
Aforyzmy i komentarze autorskie pod wideoblogami Zbigniewa Jana Popko zostały zapisane w swojej pierwotnej internetowej formie już od razu w bardzo przemyślany sposób i niezwykle starannie. Czytając je, miałam wrażenie, jakby były pisane z myślą o przyszłym formacie książki, aczkolwiek rok wcześniej nie miałam jeszcze takiej koncepcji. Ingerencje redakcyjne niemal nie istnieją, a jeśli pojawiają się, to dotyczą dodania paru słów, np. z wcześniejszego pytania, do którego odnosi się dany komentarz czy aforyzm, zawsze w nawiasie kwadratowym. Niektóre komentarze są częścią większej całości i tam, gdzie zastosowano skróty, występują trzy kropki w nawiasie okrągłym (...), a tam, gdzie istniała konieczność dodania terminu czy odwołania dla jasności wywodu, wówczas występują one w nawiasie kwadratowym [...]. Duże litery oraz często występujące trzy kropki bez nawiasu... na końcu wypowiedzi pochodzą od Autora i wszędzie tam, gdzie wystąpiły, są zachowane.
Dziękuję Zbigniewowi Janowi Popko za możliwość pracy nad Jego aforyzmami.
Dziękuję tym komentatorom, którzy pod wideoblogami zadawali istotne pytania, dzięki którym uzyskaliśmy aforyzmy. Szczególnie dziękuję Paulinie. Jej słowa, iż uczy się z komentarzy, przyczyniły się do powstania koncepcji książki i wzmocnienia mojej motywacji.
Mam nadzieję, że ta publikacja będzie inspiracją dla wszystkich zainteresowanych do pracy nad sobą, nad własnym dalszym rozwojem duchowym i zachęci do zapoznania się z całością przekazów w Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko na stronie popko.pl.
                                                                                                       Jola z Krakowa

OD  WYDAWCY
Publikacja, jaką trzymasz w rękach, zawiera komentarze i aforyzmy napisane przez Zbigniewa Jana Popko, który odpowiadał na pytania widzów oglądających jego wideoblogi na kanale YouTube POPKO TV.
Znajdziesz w niej wiele mądrości niezbędnych do tego, by stać się Prawdziwym Człowiekiem. Komentarze i aforyzmy odsłonią przed Tobą podstawy wiedzy duchowej, obalając religijne oraz ezoteryczne mity. Zmotywują Cię do samorozwoju, ukazując prawdy z dziedziny psychologii duchowej oraz zmieniając Twe nastawienie do siebie samego, otoczenia i Boga.
Zagłębiając się w lekturę rozdziału o Edenie, dowiesz się jak naprawdę wygląda dzisiejszy świat i jak bardzo może zmienić się w przyszłości, gdy miasto Oriin stanie się dla Ciebie oraz innych ludzi źródłem wiedzy, inspiracji i motywacji...
Dziękuję z całego serca Joli z Krakowa, za pomysł stworzenia tej publikacji oraz czas jaki poświęciła na wybranie i uporządkowanie Komentarzy…
Dla tych, co nie znają jeszcze Zbigniewa Jana Popko, zamieszczam poniżej jego słowa, które naprowadzają na to, kim jest i co robi…
                                                                                                        Tadeusz Chojecki       

…Nie mam mocy jak Jezus, może nigdy nie zaliczę wszystkich prób, ale na pewno jestem w stanie odsłonić iluzję tego świata i utorować drogę Światłości. Ja zaufałem Ojcu. Dlatego ukazuję wam drogę do waszego własnego szczęścia i nikt, i nic mi w tym nie przeszkodzi – żaden system, żadna iluzja, a tym bardziej żaden złowiony i moherowy człowiek. Przeze mnie przemawiają mury miasta Oriin.
(…) Ja sam nie zbawię świata. Ja sam mogę co najwyżej uruchomić Moc w sercach tych, co przyszli tę czarną robotę wykonać. A wy gdzie jesteście? Boicie się ataków ciemności i zajadliwości przeciwników naszej Idei?  Lękacie się oprogramowanych braci i sióstr, których dusze czekają na waszą pomoc?
(…) Tak jak ciemność ciężko pracuje na swój sukces, tak i my mamy obowiązek udowodnienia, iż potrafimy być szczęśliwi, kochający i zasługujący na miłość oraz korzystający ze wszystkich dóbr (przy otwartym sercu!).                                                                  

                                                                                                     Popko

 

 

Niedawno autor strony wydał książkę: "Komentarze i aforyzmy o rozwoju duchowym część 2", którą opracowała i wstępem opatrzyła Jola z Krakowa. Parametry książki:  format A5 (148x210), objętość 242 strony + okładka, papier offset 80g, druk 1+1, okładka karton z białym spodem 300g, druk 4+0, uszlachetnienie okładki lakier UV. Poniżej widnieje zdjęcie jej okładki, Spis treści, Wstęp i tekst Od wydawcy. Cena książki wynosi 30 zł, plus koszty wysyłki rejestrowanej. Można ją zamawiać w sklepie internetowym: https://sklep.popko.pl/lub pisząc na adres e-mail: tedch@terapeuta.wloc.pl

 

 SPIS  TREŚCI

1. Od Wydawcy .................................................................................... 7
2. Wstęp ............................................................................................... 9
3. Zbigniew Jan Popko o własnym rozwoju ........................................ 13
4. O Cudach z Janem, Psychologii i Inżynierii Duchowej ................... 26
5. Część filozoficzna ............................................................................55
6. Część techniczna ............................................................................173
7. Złote myśli ...................................................................................... 220

 

   WSTĘP

Oto część 2 „Komentarzy i aforyzmów o rozwoju duchowym” pod wideoblogami Zbigniewa Jana Popko. Publikacja ta, podobnie jak i cz. 1 „Komentarzy...” może być bardzo pomocna m. in. przy kojarzeniu dawnych snów i faktów z życia, które zaczynają układać się w coraz bardziej zrozumiałą ścieżkę naszego losu. W tej ścieżce może okazać się, iż mozaika wydarzeń cały czas uparcie prowadziła do celu. Treści, które znajdziemy w książce, mogą być niezwykle przydatne w akceptacji wszystkiego, co nas spotkało w życiu.
Cz. 2 „Komentarzy i aforyzmów” Zbigniewa Jana Popko ma nieco inny układ kategorii w ramach struktury podobnej do części 1 publikacji, która powstała w oparciu o komentarze zamieszczone pod wideoblogami Autora. Zarówno cz. 1, jak i cz. 2 książki zawierają wyłącznie słowa Zbigniewa Jana Popko zamieszczone pod wideoblogami na kanale Eden TV [https://www.youtube.com/user/popkozbigniew/featured].
Autorką zarówno koncepcji obydwu książek, układu treści, kategorii, w których znalazły się komentarze, wyboru komentarzy i aforyzmów (bez ingerencji w słowa Autora komentarzy – Zbigniewa Jana Popko), jak i ich redaktorką jest Jola z Krakowa. Skład komputerowy oraz korektę wykonał Tadeusz Chojecki, który jest także wydawcą książki. Za nieustanne starania o wzrost naszej świadomości bardzo dziękuję przede wszystkim Zbigniewowi Janowi Popko. Za natychmiastowe poczucie, iż celem tej książki jest głównie ocalenie pisanych z tak wielką cierpliwością przez Zbyszka odpowiedzi na pytania zamieszczane pod wideoblogami w Internecie i zebranie ich w jednym miejscu – dziękuję wydawcy książki Tadeuszowi Chojeckiemu. Dziękuję bardzo Paulinie Piasek za przesłanie dodatkowych aforyzmów i kilku obszerniejszych wyjaśnień pojęć zanotowanych podczas warsztatów lub wchodzących w skład treści wideoblogów Zbigniewa Jana Popko. Jej słowa, iż uczy się z komentarzy, przyczyniły się do zainicjowania idei całej książki. Dziękuję Wszystkim, którzy zdecydowali się na wybór i korzystanie z tej książki. Dziękuję Wszystkim, którym zależy, aby Świadomych i Obudzonych ludzi było na świecie coraz więcej.
A zatem obie książki, zarówno cz. 1 jak cz. 2, są efektem pracy zespołowej wydania w formie książkowej słów Zbigniewa Jana Popko. Słowa te nie zostały w żaden sposób zmienione i nie dokonano żadnej ingerencji w ich sens czy styl. Dokładano wszelkich starań, aby treść i forma przekazów pozostały w formie oryginalnej, takiej, w jakiej powstały jako komentarze lub odpowiedzi na pytania społeczności uczącej się z oryginalnych autorskich wideoblogów Zbigniewa Jana Popko. W części 2 „Komentarzy.....” zamieszczone zostały także odpowiedzi na bieżące pytania internautów zadawane pod wideoblogami sprzed kilku lat. Wszak niektórzy ucząc się, oglądają wideoblogi od początku i zadają pytania na bieżąco, a Zbigniew Jan Popko także na bieżąco na nie odpowiada. Zostało to uwzględnione w dużej mierze w cz. 2 książki.
Komentarze i aforyzmy, jak było już wspomniane, to słowa Jana Zbigniewa Popko pisane przez Niego pod Jego autorskimi wideoblogami. Przytaczam słowa Autora, które wyjaśniają, czym są wideoblogi i jaki jest ich cel: Powyższy materiał pochodzi z Akademii Wiedzy Zbigniewa Jana Popko – pierwszej bezpłatnej szkoły rozwoju duchowego, która udostępnia całą bibliotekę wiedzy teoretycznej, jak i prawdziwą duchową praktykę. Dla lepszego odnalezienia się w materiałach filmowych polecamy rozpocząć przygodę z Akademią od strony autora (popko.pl). Oglądanie wyrwanych z kontekstu pojedynczych filmów, nie zawsze jest wystarczające. Akademia Wiedzy jest skrupulatnie opracowanym układem poszczególnych etapów, które pozwolą Wam efektywniej skorzystać z nauk i przekazów ze świata duchowego. W razie potrzeby na stronie znajduje się także „Spis treści Akademii Wiedzy”, który może być dużym ułatwieniem przy poruszaniu się po poszczególnych działach, a YouTube jest tutaj tylko miejscem, dzięki któremu filmy mogą być udostępnione każdemu on-line. Fragment wstępu o Akademii Wiedzy ze strony popko.pl zamieszczonego przez autora w grudniu 2015 roku: Ogłaszam otwarcie Akademii Wiedzy, pierwszej filii Akademii Nauk z Miasta Oriin. Uczestnicząc w zajęciach, odnajdziecie nie tylko siebie, nie tylko własny dom, ale i moc, która jest niezbędna do zawetowania wszelkich działań sił przeciwnych waszej szczęśliwej przyszłości. Poznacie mechanizmy sterujące energetyczną wojną, jak i nauczycie się kształtować nowy obraz rzeczywistości. Odzyskacie to, co ktoś wam kiedyś podstępnie wykradł: waszą duchową tożsamość. (Lekcje będą systematycznie umieszczane w Akademii Wiedzy. Wszystkie są oparte na przekazach z miasta Oriin).
Aforyzmy i komentarze autorskie pod wideoblogami Zbigniewa Jana Popko zostały napisane w swojej pierwotnej internetowej formie już od razu w bardzo przemyślany sposób i niezwykle starannie. Czytając je, miałam wrażenie, jakby były pisane z myślą o przyszłym formacie książki, aczkolwiek rok wcześniej nie miałam jeszcze takiej koncepcji. Ingerencje redakcyjne niemal nie istnieją, a jeśli pojawiają się, to dotyczą dodania paru słów, np. z wcześniejszego pytania, do których odnosi się dany komentarz czy aforyzm, zawsze w nawiasie kwadratowym. Niektóre Komentarze są częścią większej całości i tam, gdzie zastosowano skróty, występuje wielokropek w nawiasie okrągłym (...), a tam, gdzie istniała konieczność dodania terminu czy odwołania dla jasności wywodu, wówczas występuje on w nawiasie kwadratowym [...]. Duże litery oraz często występujący wielokropek bez nawiasu ... na końcu wypowiedzi pochodzą od Autora i wszędzie tam, gdzie wystąpiły - są zachowane. Niewielkie zmiany w strukturze 2 części książki są spowodowane nowymi formami internetowych spotkań na żywo. Powstały nowe działy w Akademii Wiedzy Duchowej online Zbigniewa Jana Popko, m. in.: Spotkanie Edeńczyków - rady, działania, jasnowidzenie i duchowe podróże oraz Ekspresowe doładowania/działania na żywo. Zmiany wynikają ponadto z różnic w pytaniach i komentarzach ludzi poszukujących rozwoju duchowego i oglądających wideoblogi, które uczą, jak rozmawiać z Bogiem i jak rozwijać swoje człowieczeństwo, bez względu na przeszłość i to, co zrobili nam lub robią inni ludzie.
Piszemy zapytania i komentarze, wspierając Zbyszka, ale można je pisać, aby wspierać także siebie samych, także dla siebie, m. in. po to, aby: sformułować pytanie/pytania, szukać na nie odpowiedzi lub czekać na odpowiedź Zbigniewa Jana Popko, wyrazić radość np. z uczestniczenia w warsztatach, podzielić się tą radością, może nawet zarazić nią innych, uświadomić sobie lepiej wizję, pisząc - zapamiętać ją lepiej i utrwalić, móc wrócić do opisów, jeśli zaistnieje taka potrzeba, wyrazić wiele uczuć, np. wdzięczności, uświadomić sobie lepiej swoje uczucia i doświadczenia duchowe, objąć szerszą świadomością sygnały ulotne, nadać im znaczenie lub odnaleźć znaczenie w odpowiedzi na komentarz. Piszemy pod wideoblogami zapytania i refleksje, aby weryfikować swoje doświadczenia, pogłębić pracę nad sobą, poczuć bliskość z innymi ludźmi, współtworzyć Rodzinę, niwelować oddzielenie, poczuć połączenie i topnienie granic pomiędzy Ja a Oni, budować coś większego niż my sami, współuczestniczyć i współprzeżywać, coś ważnego utrwalić, zostawić ślad po sobie, wrócić do komentarzy i popatrzyć ile maleńkich kroków zrobiliśmy do przodu. Z czasem wzrośnie jeszcze bardziej nasza świadomość, iż podążanie drogą Prawdy i Rozwoju Duchowego jest jedynym rozwiązaniem, aby godnie żyć tu i teraz.
                                                                                                            Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

     OD  WYDAWCY

Wychodząc Wam naprzeciw, warsztatowcy przygotowali drugą część książki: „Komentarze i aforyzmy o rozwoju duchowym”. Zamieszczone tu treści są odpowiedziami Zbigniewa Jana Popko na pytania widzów zamieszczone pod wideoblogami opublikowanymi w serwisie YouTube, na kanale EDEN TV. W książce nie sposób było zamieścić wypowiedzi internautów, okalających sentencje autora, co być może jeszcze lepiej ukazałoby ich zasadność i sens. Niemożliwym również było zamieszczenie treści wideoblogów, których komentarze dotyczyły, a które stanowią podstawowe kompendium wiedzy. Mimo to wieloletni warsztatowcy uznali, że wartość tych wypowiedzi, nawet niekiedy wyjętych z kontekstu, jest na tyle ważna i pomocna, że warto udostępnić taką publikację w formie książkowej.
Pozycja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla osób zorientowanych, znających i śledzących kanał EDEN TV. Potraktujcie to opracowanie jako zbiór sentencji, korzystając z niego wybiórczo, wg potrzeby chwili. Treści w nim zawarte dotyczą zarówno poszczególnych pojęć, jak i ukazują duchowe podejście do życia, świata i samorozwoju. Nie można tu zapomnieć o metaforycznym humorze Zbigniewa Jana Popko, który stałym widzom jest dokładnie znany. Obejrzenie kilku wideoblogów z pewnością pomoże w uchwyceniu charakteru i celowości wypowiedzi.
                                                                                                          Tadeusz Chojecki

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl