Świadome życie

Żyjemy w czasach, kiedy szczególnie ważne jest:

 • kierowanie się w swoim postępowaniu otwartym sercem,
 • otwieranie się na innych z życzliwością i empatią,
 • tolerowanie postaw odmiennych od naszej, czyniących jednak zadość uniwersalnemu Prawu Duchowemu, w którym każdy człowiek jest wolny, a jego wolność ogranicza  jedynie prawo do wolności drugiego człowieka.

Otwarte serce, to:

 • szacunek do wszystkiego, co nas otacza, również do samego siebie,
 • akceptacja drugiego człowieka i innych narodów,
 • odwaga, by nie bać się powiedzieć prawdę silniejszym lub sprawującym władzę, którzy w imię własnych interesów stosują Prawo Totalnego Podporządkowania, niszcząc innych ludzi, przyrodę, Ziemię,
 • postrzeganie siebie i innych jako równoprawne cząstki całego Wszechświata,
 • wewnętrzny imperatyw otwierania się na NOWE, który sprzyja obalaniu myślowych schematów, szkodliwych programów oraz zakorzenionych przesądów,
 • dawanie swoją postawą świadectwa, że najważniejsze w życiu człowieka są: miłość, przyjaźń, namiętność i radość z realizacji własnych marzeń,
 • znalezienie czasu na przeżywanie radości z innym człowiekiem (nie tylko z obecnym partnerem), przez np. odbycie wspólnego spaceru, czy obejrzenie ciekawego filmu,
 • szczęście, radość i ciepło bijące z naszego serca, w którym będą mogli ogrzać się otaczający nas ludzie,
 • umiejętność wykonywania z pogodą ducha wszystkich codziennych powinności, jakie na nas spoczywają, takich jak np. pozornie banalne gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów itd., dzięki czemu rzeczywistość, w której istniejemy, staje się piękniejsza,
 • radość z dobrze wykonanej pracy, oparta na świadomości, że inni skorzystają z jej efektów,
 • chęć i gotowość zmiany siebie na lepsze, dla dobra całej Wszechrzeczy. Nazywa się to budowaniem własnego trzonu duchowego, a odbywa poprzez: pokochanie siebie, wybaczenie sobie, pokochanie innych, wybaczenie im, współtworzenie i współodczuwanie. W ten sposób rozwijając się duchowo, powoli wchodzimy w miłosierdzie, czyli zaczynamy promieniować prawdziwą miłością - emanuje z nas Światło, które naprawia wszelkie zaburzenia w otaczającej nas przestrzeni.

  Bóg po to stworzył ludzi, na swoje podobieństwo, jako własne dzieci, aby siali oni Światło i dawali w ten sposób świadectwo Prawdzie (Prawu Duchowemu). Jak dotąd, najlepiej udawało się nieść Światło Jezusowi, dzięki czemu stał się On dla nas wzorem ludzkiej doskonałości. 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl