Książki

Pojawiła się ostatnio w sprzedaży pierwsza część książki „Rozwój duchowy w pytaniach i odpowiedziach”, którą opracował i wydał autor tej strony, Tadeusz Chojecki. Parametry książki: format A5 (148x210), objętość 196 stron + okładka, papier offset 80g, druk 1+1, okładka karton z białym spodem 300g, druk 4+0, uszlachetnienie okładki lakier UV. Bliższe informacje znajdują się tu: Link
Książkę można zakupić w sklepie internetowym: http://www.popko.pl/sklep/
lub pisząc bezpośrednio do autora na adres e-mail: tedch@terapeuta.wlocl.pl.

 

Niedawno autor strony wydał drugą książkę: "Komentarze i aforyzmy o rozwoju duchowym", którą opracowała i wstępem opatrzyła Jola z Krakowa. Parametry książki:  format A5 (148x210), objętość 211 stron + okładka, papier offset 80g, druk 1+1, okładka karton z białym spodem 300g, druk 4+0, uszlachetnienie okładki lakier UV. Poniżej widnieje zdjęcie jej okładki, Spis treści, Wstęp i tekst Od wydawcy. Cena książki wynosi 30 zł, plus koszty wysyłki rejestrowanej. Można ją zamawiać pisząc na adres e-mail: tedch@terapeuta.wloc.pl

SPIS  TREŚCI
Wstęp  .................................................................................................  7
Kim jest Zbigniew Jan Popko (Hattii) .......................................... 11
Aforyzmy - złote myśli  ................................................................... 21
Część filozoficzna ............................................................................ 33
Część techniczna  ...........................................................................107
O Edenie i Edeńczykach ................................................................185
Od wydawcy ................................................................................... 211

WSTĘP
Miałam kilku bardzo dobrych nauczycieli tradycyjnej medycyny, którzy przekazali mi wiedzę i wierzyli we mnie, ale nie znam nikogo, kto potrafi przekazać ogrom wiedzy, otwierać i integrować ludzi tak, jak Zbigniew Jan Popko. Wielki Mistrz i Nauczyciel (to moje określenie), który uczy miłości, nie uzależnia, jest szczodry, ale także wymagający (w moim odczuciu), co jest bardzo pomocne, gdy przestaje się pracować nad sobą. Nie znam nikogo, kto otworzył swój własny dom dosłownie dla każdego.
Nie znam nikogo, kto miałby aż tyle zaufania i wiary w ludzi, że jest w nich dobro, choć czasami błądzą. Przymilanie się wielu tzw. nauczycieli nie ma nic wspólnego z drogocennym klejnotem. Autentyczność Wielkiego Nauczyciela czuje się i widzi swoją uważnością, także w wideoblogach. Polecam świadomie i z całego serca.
Publikacja wyboru Komentarzy i Aforyzmów powstała z potrzeby zachowania i upowszechnienia myśli Zbigniewa Jana Popko zamieszczanych w Internecie pod autorskimi wideoblogami, aby pomóc ludziom w zrozumieniu istoty przekazów. Autor napisał: Wiedza przekazywana przez świat duchowy za pomocą Zbigniewa Jana Popko często stoi w opozycji do doktryn i dogmatów stanowiących fundament funkcjonowania religii, kościołów i ezoteryki, niemniej idzie ona w parze ze wszystkim tym, co głoszą i głosili na przestrzeni tysiącleci wszyscy prawdziwi mistycy.
Aforyzmy i wyjaśnienia autorstwa Zbigniewa Jana Popko są odpowiedziami na niektóre pytania i komentarze zamieszczone pod wideoblogami na kanale Popko TV na YouTubie. Część z nich jest bezpośrednim komentarzem autorskim do wideoblogów. Wideoblogi z kolei zawierają podsumowanie treści omawiających całokształt widzenia człowieka jako jednostki fizycznej, energetycznej i duchowej. W publikacji zawarte są także wybrane wprowadzenia umieszczone tuż pod wideoblogami.
Na wstępie zamieszczone są Aforyzmy – Złote Myśli, krótkie sentencje natury ogólnej, czasami humorystyczne. Wiele aforyzmów i komentarzy ma wartość uniwersalną i można je znaleźć w Części filozoficznej. Część komentarzy dotyczy zagadnień technicznych i praktycznych i jest umieszczona w następnym dziale pt. Część techniczna. W publikacji nie zostały udostępnione wszystkie zamieszczone pod wideoblogami komentarze autorskie, a tylko te, które odnoszą się do treści uniwersalnych. Aczkolwiek dotyczą konkretnych pytań osób oglądających wideoblogi, każdy może odnaleźć w nich odpowiedzi na swoje pytania, także te dotychczas niesformułowane.
Książka zawiera zatem odpowiedzi autora na pytania zadawane w otwartym kanale. Treści nie zawsze są zgodne z dostępną wiedzą, prowokują, irytują, ale ci, co byli na warsztatach u mistyka Popko wiedzą, że jest on fenomenem, który ma bezpośredni kontakt z zaświatami i UFO. Pomaga, ratuje, uzdrawia, tłumaczy, fascynuje... Jest przeciwnikiem ezoteryki i wielkim przyjacielem dobra tego świata...
Publikacja zawiera wybór aforyzmów i nie jest zbiorem wszystkich aforyzmów-komentarzy. Wiele z nich, np. odnoszących się do Kościoła katolickiego czy ezoteryzmu, wymagałoby oddzielnych publikacji. Wybrane komentarze mają na celu inspirację do dalszej lektury komentarzy lub wyjaśnień oraz tekstów zamieszczonych na stronie popko.pl. Część z nich, poprzez swoją krótką formę, wyjaśnia istotę zagadnienia. Forma jest także treścią. Lakoniczność niektórych komentarzy pozwala je utrwalić w pamięci. W aforyzmach mogą pojawić się powtórzenia – podobne, aczkolwiek nieco inaczej sformułowane myśli. Obecność powtórzeń jest ważna, gdyż może pomóc w zrozumieniu istoty człowieczeństwa, celu i sensu życia oraz w poszukiwaniu Boga. Aforyzmy pełnią zatem wielorakie funkcje i mogą zaspokajać różnorodne potrzeby Czytelników w zakresie podążania drogami rozwoju duchowego. M. in. podają prawdę o całości ludzkiego zła. Jak powstało i jak łamie ludzkie serca, podporządkowując sobie ludzkie umysły.
Zamiast biogramu na początku publikacji zamieszczony jest wybór informacji Autora o samym sobie, w odpowiedzi na komentarze. Aby poznać, kim naprawdę jest Autor, warto wsłuchać się w Jego własne słowa o sobie.
Aforyzmy i komentarze autorskie pod wideoblogami Zbigniewa Jana Popko zostały zapisane w swojej pierwotnej internetowej formie już od razu w bardzo przemyślany sposób i niezwykle starannie. Czytając je, miałam wrażenie, jakby były pisane z myślą o przyszłym formacie książki, aczkolwiek rok wcześniej nie miałam jeszcze takiej koncepcji. Ingerencje redakcyjne niemal nie istnieją, a jeśli pojawiają się, to dotyczą dodania paru słów, np. z wcześniejszego pytania, do którego odnosi się dany komentarz czy aforyzm, zawsze w nawiasie kwadratowym. Niektóre komentarze są częścią większej całości i tam, gdzie zastosowano skróty, występują trzy kropki w nawiasie okrągłym (...), a tam, gdzie istniała konieczność dodania terminu czy odwołania dla jasności wywodu, wówczas występują one w nawiasie kwadratowym [...]. Duże litery oraz często występujące trzy kropki bez nawiasu... na końcu wypowiedzi pochodzą od Autora i wszędzie tam, gdzie wystąpiły, są zachowane.
Dziękuję Zbigniewowi Janowi Popko za możliwość pracy nad Jego aforyzmami.
Dziękuję tym komentatorom, którzy pod wideoblogami zadawali istotne pytania, dzięki którym uzyskaliśmy aforyzmy. Szczególnie dziękuję Paulinie. Jej słowa, iż uczy się z komentarzy, przyczyniły się do powstania koncepcji książki i wzmocnienia mojej motywacji.
Mam nadzieję, że ta publikacja będzie inspiracją dla wszystkich zainteresowanych do pracy nad sobą, nad własnym dalszym rozwojem duchowym i zachęci do zapoznania się z całością przekazów w Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko na stronie popko.pl.
                                                                                                       Jola z Krakowa

OD  WYDAWCY
Publikacja, jaką trzymasz w rękach, zawiera komentarze i aforyzmy napisane przez Zbigniewa Jana Popko, który odpowiadał na pytania widzów oglądających jego wideoblogi na kanale YouTube POPKO TV.
Znajdziesz w niej wiele mądrości niezbędnych do tego, by stać się Prawdziwym Człowiekiem. Komentarze i aforyzmy odsłonią przed Tobą podstawy wiedzy duchowej, obalając religijne oraz ezoteryczne mity. Zmotywują Cię do samorozwoju, ukazując prawdy z dziedziny psychologii duchowej oraz zmieniając Twe nastawienie do siebie samego, otoczenia i Boga.
Zagłębiając się w lekturę rozdziału o Edenie, dowiesz się jak naprawdę wygląda dzisiejszy świat i jak bardzo może zmienić się w przyszłości, gdy miasto Oriin stanie się dla Ciebie oraz innych ludzi źródłem wiedzy, inspiracji i motywacji...
Dziękuję z całego serca Joli z Krakowa, za pomysł stworzenia tej publikacji oraz czas jaki poświęciła na wybranie i uporządkowanie Komentarzy…
Dla tych, co nie znają jeszcze Zbigniewa Jana Popko, zamieszczam poniżej jego słowa, które naprowadzają na to, kim jest i co robi…
                                                                                                        Tadeusz Chojecki       

…Nie mam mocy jak Jezus, może nigdy nie zaliczę wszystkich prób, ale na pewno jestem w stanie odsłonić iluzję tego świata i utorować drogę Światłości. Ja zaufałem Ojcu. Dlatego ukazuję wam drogę do waszego własnego szczęścia i nikt, i nic mi w tym nie przeszkodzi – żaden system, żadna iluzja, a tym bardziej żaden złowiony i moherowy człowiek. Przeze mnie przemawiają mury miasta Oriin.
(…) Ja sam nie zbawię świata. Ja sam mogę co najwyżej uruchomić Moc w sercach tych, co przyszli tę czarną robotę wykonać. A wy gdzie jesteście? Boicie się ataków ciemności i zajadliwości przeciwników naszej Idei?  Lękacie się oprogramowanych braci i sióstr, których dusze czekają na waszą pomoc?
(…) Tak jak ciemność ciężko pracuje na swój sukces, tak i my mamy obowiązek udowodnienia, iż potrafimy być szczęśliwi, kochający i zasługujący na miłość oraz korzystający ze wszystkich dóbr (przy otwartym sercu!).                                                                  

                                                                                                     Popko

 

Książki „Rozwój duchowy w pytaniach i odpowiedziach cz.1” oraz „Komentarze i aforyzmy o rozwoju duchowym cz.1” są do nabycia w Krakowie, w Księgarni CUD, mieszczącej się na Małym Rynku 4.
Można zamówić je również  telefonicznie +124212313 jak i drogą mailową cud.com.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl